Diensten

Communicatiemanagement

 • redactiemanagement van vak- en personeelsbladen, nieuwsbrieven, social media,
  persberichten, handleidingen, jaarverslagen, boeken
 • web content management (opzetten en bijhouden van website en Facebook)
 • verzorgen van bedrijfscorrespondentie (mailingen, vertalingen)
 • professionaliseren en beheren van de huisstijl
 • verzorgen van correspondentie, mailingen en vertalingen

Office management

 • reorganiseren en herstructureren van het office management (in kaart brengen van interne processen, adviseren en initiëren van operationele verbeteringen)
 • initiëren en begeleiden van werkoverleggen
 • organiseren, coördineren en uitvoeren van projecten, bijeenkomsten en evenementen (opstellen draaiboeken, actielijsten, communicatieplanningen)
 • ondersteunen van directie en management
 • human resource ondersteuning (opzetten en implementeren van profielschetsen en vacatures, organiseren en begeleiden van sollicitatie- en functioneringsgesprekken, opstellen van arbeidscontracten)