In opdracht van de projectgroep Grutsk op ús Greidefûgels (van Provincie Fryslân) heb ik het redactiemanagement verzorgd van het magazine Grutsk! op ús Greidefûgels. Deze werd verspreid onder alle 2200 melkveehouders in Fryslân met als doel hen bewust te maken van het belang van weidevogels en weidevogelbeheer. De actie voor kruidenrijke weideranden die hierin werd aangekaart was een groot succes!